Fysioterapia

Terveyttä, toimintakykyä ja liikkuvuutta arkeen sekä työhön Monipuoliset & asiantuntevat fysioterapian palvelut Fysio-Voimalasta.

Me Fysio-Voimalassa tarjoamme asiantuntevia ja monipuolisia fysioterapiapalveluita jo yli 25 vuoden kokemuksella Ilomantsissa ja sen lähiseudulla. Meiltä saat asiakkaan tarpeet huomioivaa yksilöllistä palvelua joka auttaa sinua huolehtimaan terveydestäsi ja liikkuvuudestasi -nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti näiden heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan lisäksi monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja hänen toimintarajoitteitaan hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapia menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä erilaiset apuvälinepalvelut.

Aktiivinen asiakas yhdessä osaavan ohjauksen kanssa saa aikaan näkyviä ja pysyviä tuloksia

Meidän tarjoamamme fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänen optimaalinen terveytensä sekä liikkumis- ja toimintakykynsä. Suunnittelemme jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisen hoito-ohjelman, jonka yhdessä räätälöityihin tavoitteisiin asiakas sitoutuu.

Me pyrimme siis paitsi ratkaisemaan asiakkaan terveyteen liittyviä ongelmia, myös rohkaisemaan tätä aktiiviseen arkeen, joka osaltaan ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä päivittäisessä elämässä. Asiakasta ohjataan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus sekä ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

FYSIOTERAPIAPALVELUMME

Tarjoamme viihtyisissä tiloissamme laajan kattauksen erilaisia fysioterapian palveluita. Kaikki palvelut ovat pitkän linjan ammattilaisen toteuttamia, joten voit olla varma että saat aina ammattimaista hoitoa ja ajanmukaista ohjausta.

Tarjoamamme palvelut: tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia, neurologinen fysioterapia, lasten fysioterapia, kotikäynnit, kinesioteippaus, sähkökipuhoidot, työfysioterapia, OMT-fysioterapia, Kinetic Control.

Lisäksi tarjoamme terveysliikuntapalvelut, kohdennetut liikuntaryhmät, UKK-instituutin terveyskuntotestit ja tilauksesta erilaisia liikunta- ja ohjauspaketteja esim. työyhteisöille.

Järjestämme myös säännöllisesti Physio-Pilates peruskursseja ja viikkotunteja sekä PhysioFit - viikkotunteja. Työyhteisöille tuotamme työfysioterapiapalveluita ja TYKY-toimintaa. Lisäksi tarjoamme liikunta-, keskustelu- ja rentoutusryhmiä sekä opetuskeskusteluita.

Tarjoamme myös kattavasti Kelan kuntoutukset

Fysio-Voimala Oy:lla on Kelan kanssa sopimus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalveluiden tuottamisesta. Meillä on vankka kokemus kuntouttavasta fysioterapiasta ja olemme lisäkouluttautuneet neurologiseen fysioterapiaan.

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS – toimintakykyä ja selviytymistä arjen haasteisiin

Kuntoutujalle, jonka sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyä ja vaikeuttaa arjen sujumista.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

 • olet alle 65-vuotias
 • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
 • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tavoitteena on, että kuntoutuksen avulla asiakas pystyy työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutuksen tavoitteena on myös työ- tai toimintakykyvyn turvaaminen tai parantaminen pitkällä aikavälillä.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voidaan totetuttaa Fysio-Voimalan tiloissa tai tarpeen niin vaatiessa kotikäynteinä.

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetuksi katsotaan henkilö, kenelle sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu yleistä lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka vuoksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta. Aiheutuva haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Tarvitset kuntoutukseesi suunnitelman

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Keskustele lääkärin kanssa omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaasi.

Voit itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksesi.

Fysio-Voimalan toiminta-alueena on Ilomantsi sekä Joensuun seutu (mm. Tuupovaara, Eno, Heinävaara). Toteutamme fysioterapiaa, allasterapiaa ja lastenterapiaa (myös koulussa tai päiväkodissa).

LYMFATERAPIA – Kivunlievitystä, rentoutusta ja tehokasta apua turvotukseen

Lymfaterapialla elvytetään kehon imunestekiertoa. Kevyillä, tasaisilla ja rytmikkäillä otteilla tehostetaan imusuonten omaa supistustoimintaa. Otejärjestys ja -suunta valitaan niin, että vaikutus kohdistuu mahdollisimman tehokkaasti imusuonistoon. Lymfaterapiaa käytetään ensisijaisesti turvotusten hoitoon. Lymfaterapialla on myös kipua lievittävä ja rentouttava vaikutus. Hoito tehdään aina kivuttomasti. Lymfaterapian tukihoitona voidaan käyttää kompressiosidoksia ja -tuotteita, liikehoitoa ja lymfateippausta.

Lymfaterapian käyttöaiheita:

 • Turvotukset
 • Syöpäleikkausten ja sädehoidon jälkeiset turvotukset
 • Muiden kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset turvotukset
 • Ohimenevät turvotustilat, jotka johtuvat mm. hormonaalisista muutoksista, vähäisestä liikunnasta (esim. lentomatkan jälkeen), liikarasituksesta
 • Vammat ja arvet
 • Murtumat, nyrjähdykset, lihasrevähtymät
 • Verenpurkaumat, palovammat
 • Säärihaavat
 • Laskimo- ja valtimoperäiset säärihaavat
 • Diabeteksen aiheuttamat säärihaavat
 • Krooniset sairaudet
 • Mm. reuma, nivelkulumat, fibromyalgia, ruusu

Lymfaterapiaa ei voida antaa kaikissa tilanteissa. Vasta-aiheita hoidolle ovat:

 • Akuutti infektio
 • Syvä laskimotukos
 • Pahanlaatuiset kasvaimet, joiden hoito on kesken. Hoitojen jälkeen lääkärin lupa.
 • Epätasapainossa oleva sydämen vajaatoiminta.

 

Lymfaterapian kesto ja terapiatiheys riippuvat mm. sairaudesta/vammasta, potilaan iästä, potilaan yleiskunnosta sekä hoitoalueen laajuudesta. Keskimääräinen hoitoaika on yksi tunti.

Lymfaterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Kela korvauksen lääkärin määräämästä lymfaterapiasta saa, kun kyseessä on:

 • rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide
 • sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai kainaloon
 • krooninen infektio
 • synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö

KINETIC CONTROL - Ratkaisuja liikkuvuuden hallintaan

Kinetic Control tarjoaa apua tilanteeseen jossa kipu on muuttanut liikettä vääränlaiseksi. Kinetic Control -hoidon tavoitteena on korjata tämä häiriintynyt liikemalli. Hallitsemattomalla liikkumisella on merkittävä vaikutus liikehäiriöiden kehitykseen ja kipuun. Kinetic Control tarjoaa näyttöön perustuvan prosessin arvioida häiriintynyttä liikettä sekä uudelleen oppia hallittu liikkuminen. Tavoitteena on hallitsemattoman liikkeen korjaantuminen ja kivun hallintaan saaminen.

Kinetic Control sisältää perusteellisen fysioterapeuttisen tutkimuksen, missä arvioidaan kehon häiriintynyttä toimintaa ja rakenteita. Arvion perusteella luokitellaan hallitsemattoman liikkeen aste. Tämän perusteella asiakkaalle ohjataan oikeanlaiset henkilökohtaiset harjoitteet. Tilannetta seurataan henkilökohtaisen tarpeen mukaan ja harjoitteita muutetaan edistymisen myötä hallintatasolle sopivaksi. Tavoitteena on kivun uusiutumisen ennaltaehkäisy uuden muuttuneen oikeanlaisen liikemallin ja kehon optimaalisen käytön myötä.

Kinetic Control hoidon meillä Fysio-Voimalassa tarjoavat koulutetut, menetelmään perehtyneet ammattilaiset. Kinetic Control toimii parhaiten osana fysioterapiaa ja on lähes aina yksi osa fysioterapiaa.

AKUPUNKTIO – Lievitystä kipuun ja lihasjännitykseen akupunktiopisteiden avulla

Akupunktio on hoitomuoto joka auttaa kivunlievityksessä ja lihasten rentoutuksessa. Akupunktion teho perustuu akupunktiopisteiden ärsytykseen neulalla, joka käynnistää lisääntyneen endorfiinituotannon elimistössä. Näin saadaan aikaan kehoon hyvä olotila, joka lievittää kipua ja lihasjännitystä.

Meillä akupunktiohoitoa tarjoaa koulutettu ammattilainen, jolla on pitkä kokemus hoidon parista. Niinpä akupunktiohoitomme on täysin turvallista ja sopii lähes kaikenlaiseen kroonisen kivun lievitykseen. Vaikka akupunktiohoidossa käytetään neuloja, on se lähes täysin kivutonta. Akupunktioneulat ovat niin hiuksenohuita että niiden pisto tuntuu lähinnä pieneltä nipistykseltä. Akupunktion positiivisista vaikutuksista on vankkaa tieteellistä näyttöä ja sen rentouttavan vaikutuksen tunteekin yleensä jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

Fysio-Voimala Oy - Aina alan ja osaamisen kärjessä

Palveluksessamme on neljä pitkän kokemuksen omaavaa fysioterapeuttia. Olemme myöskin kouluttautuneet Kinetic Control -liikehallintamenetelmän osaajiksi, jota hyödynnämme fysioterapeuttisessa ohjauksessamme. Kouluttaudumme ja seuraamme alan uusinta tietoa säännöllisesti, jotta asiakkaamme saavat mahdollisimman laadukasta ja ajanmukaista fysioterapiaa. Pyrimme jatkuvasti laajentamaan ja kehittämään osaamistamme fysioterapian eri osa-alueilla niin, että voimme tarjota kokonaisvaltaisen paketin fysioterapian palveluita erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Meidät löydät

Jätä viesti

CAPTCHA
Varmistetaan ettei lomake lähetä spam-postia
8 + 1 =
Ratkaise laskutoimitus esim. 1+3 vastaa 4