Ryhmät

PHYSIOPILATES – Pilates harjoittelu ja fysioterapian osaaminen yhdessä paketissa

Pilates on alun perin Joseph Pilateksen luoma kehonhallintamenetelmä, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Se perustuu kehonkeskustan hallintaan ja vahvistaa kehon syviä lihaksia.

Pilates-menetelmä sopii niin tavalliselle liikkujalle kuin urheilijallekin. Sen avulla on mahdollista oppia käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat.

Pilates liikkeiden teho perustuu kuuteen periaatteeseen: tarkkuus, keskittyminen, kehon keskustankäyttö, kontrolli, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

Mitä PhysioPilates on?

PhysioPilates on liikuntaa, jossa Pilates harjoitteluun on yhdistetty fysioterapeuttinen osaaminen. Ohjaajana toimii PhysioPilates -koulutuksen saanut fysioterapeutti. PhysioPilates - ohjaaja osaa antaa yksilöllistä ohjausta huomioiden asiakkaan tuki- ja liikuntaelinvaivat. PhysioPilates voi olla pienryhmäharjoittelua, jolloin ryhmässä on maksimissaan 12 henkeä tai yksilöllistä ohjausta, jossa asiakkaan erityistarpeet on huomioitu vielä tarkemmin. PhysioPilates -harjoittelu voi toimia fysioterapian tukena, se voi olla ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohottavaa harjoittelua.

PhysioPilates tähtää laatuun ohjauksessa, sillä jo alkeistuntien ohjaajilla on takanaan 3,5 v. fysioterapiatutkinto, sekä vähintään 100 tuntia PhysioPilates -koulutusta. Koulutuksen koko laajuus ohjaajalle on 300 tuntia. PhysioPilates -tuote on kehitetty vastaamaan terveysliikunnan nykytarpeeseen ja se pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelinharjoittelusta.

 

PhysioFit -tunti Hyvinvointia ja hyvää oloa musiikin tahdissa

PhysioFit on musiikin tahdissa tapahtuvaa pienryhmäliikuntaa. Ryhmää ohjaa PhysioFit koulutuksen saanut fysioterapeutti, joka hyödyntää omaa ammattitaitoaan ohjauksessa.

Ryhmän koko on maksimissaan 10 henkeä, jolloin ohjaaja pystyy antamaan ohjeita myös yksilöllisesti huomioiden asiakkaan mahdolliset tuki- ja liikuntaelinvaivat. PhysioFit on fysioterapeuttien kehittämä selkä-, niska- ja nivelystävällinen jumppatunti. Tuntirakenne on standardoitu. Harjoiteltavat liikkeet ovat selkeitä perusliikkeitä, joita tukee huolellisesti valittu, iloinen musiikki. Pystyasennossa tehtävillä toiminnallisilla harjoitteilla pyritään kehittämään kehonhallintaa sekä tasapainoa ja pilatestyyppisillä lattialiikkeillä pyritään parantamaan voimaa ja liikkuvuutta. Tavoitteena on parantuneen kehonhallinnan kautta edistää hyvinvointia ja hyvää oloa.

PhysioFit -tunnille myös lääkärin lähetteellä

PhysioFit voi olla ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa tai se voi olla aktivoivaa fysioterapiaa kuntoutuksen tukena. Ryhmiä voidaan muodostaa erilaisten diagnoosien, kehon toimintahäiriöiden, yksilöiden kunnon tai taitotason perusteella. PhysioFit soveltuu niin työterveyshuoltoon työpaikan TYKY-liikunnaksi, kuin fysikaalisiin hoitolaitoksiin, terveyskeskuksiin tai kylpylöihin laadukkaaksi ryhmäliikunnaksi. Kuntouttavaan ryhmään on mahdollista saada lääkärin lähete.

Osaavien PhysioFit -ohjaajiemme koulutuksesta vastaa Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy, joka on järjestänyt PhysioFit (aikaisemmin FysioKimppa) koulutusta jo vuodesta 1986 lähtien.

Fysio-Voimala Oy - Aina alan ja osaamisen kärjessä

Palveluksessamme on neljä pitkän kokemuksen omaavaa fysioterapeuttia. Olemme myöskin kouluttautuneet Kinetic Control -liikehallintamenetelmän osaajiksi, jota hyödynnämme fysioterapeuttisessa ohjauksessamme. Kouluttaudumme ja seuraamme alan uusinta tietoa säännöllisesti, jotta asiakkaamme saavat mahdollisimman laadukasta ja ajanmukaista fysioterapiaa. Pyrimme jatkuvasti laajentamaan ja kehittämään osaamistamme fysioterapian eri osa-alueilla niin, että voimme tarjota kokonaisvaltaisen paketin fysioterapian palveluita erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Meidät löydät

Jätä viesti

CAPTCHA
Varmistetaan ettei lomake lähetä spam-postia
12 + 0 =
Ratkaise laskutoimitus esim. 1+3 vastaa 4